ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους στο σχολείο αναπτύσσεται ένας πλούτος δραστηριοτήτων ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας
  • εκπαιδευτικές επισκέψεις ανάλογα με το μάθημα και την κατεύθυνση
  • παρουσιάσεις και ομιλίες επιστημόνων και ειδικών στους μαθητές για διάφορα ζητήματα
  • συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
  • συμμετοχή σε διαγωνισμούς (λογοτεχνίας, δοκιμίου, μαθηματικών, κλπ)
  • εκπαιδευτικές εκδρομές

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΧΟΡΩΔΙΑΑλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση