«

»

Ιούν 22

Αναβαθμολόγηση γραπτών

Αναβαθμολόγηση γραπτών μαθητριών και μαθητών στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Πρότυπα σχολεία - LawNet

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211), μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο (κωδ. 5093 ) για κάθε γραπτό δοκίμιο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από τον Μ.Ο. των δύο εξεταστών – αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνάσιου Σαλαμίνας.

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων