Προτάσεις για βελτίωση της οδικής ασφάλειας περιμετρικά του σχολείου μας

Θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν περιμετρικά του σχολείου , όπως και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάστρου που ελλοχεύουν κινδύνους για … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προτάσεις για βελτίωση της οδικής ασφάλειας περιμετρικά του σχολείου μας.