Το Β2 στον Καλόγερο (final episode)

Τελευταία μέρα στο σχολείο! Τελειώσαμε! Το Σεπτέμβριο με το καλό πάλι όλοι μαζί!

Κλείσαμε με περιβαλλοντική δράση του Β2, στο πάρκο «Καλόγερος».

Καθαρίσαμε , φυτεύσαμε λουλούδια , παίξαμε μπουγέλο και γελάσαμε πολύ .

Save the best for last όπως λέει και η αγαπημένη συνάδελφος κ. Λαζαρίδου στο μάθημά της.! Και του χρόνου με υγεία!

Πολλές ευχαριστίες στον άνθρωπο που είναι πίσω από όλες αυτές τις όμορφες εικόνες , τον Διευθυντή μας , κ. Νικόλαο Νταμπαλή!

Γαρυφαλλιά Μουζούρη