Ψηφιακή μέριμνα voucher 200€

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» voucher 200€

Ημερομηνία λήξης του προγράμματος 30 Ιουλίου 2021

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟΛήψη αρχείου

ΕικαστικόΛήψη αρχείου