Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-γνωστικού ελέγχου νόσησης

Δημοσιεύτηκε στις

Νέα ΚΥΑ για τα self-test Κοινή απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/18-05-2021 (ΦΕΚ 2020/Β/18-05-2021) των Υπουργείων Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Παιδείας  πατήστε εδώ Σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού…

Περισσότερα