«

»

Οκτ 11 2018

Εκτύπωσέ το Άρθρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Καθηγητές και μαθητές αναγνωρίζουμε ότι ανήκουμε σε μια οργανωμένη σχολική κοινότητα και φροντίζουμε με τη συμπεριφορά μας να τιμούμε την κοινότητα αυτή, προάγοντας τη συλλογική ζωή της.
1. Συμπεριφορά-πειθαρχία
Οι μαθητές οφείλουν:
● Να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιονδήποτε τρόπο.
● Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του σχολείου.
● Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, ιδίως σε περιπτώσεις διαφωνίας με τους συμμαθητές ή τους καθηγητές τους.
● Να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές ανάλογες με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.
● Να μη διστάζουν να αναφέρουν στους καθηγητές και τη Διεύθυνση οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί.
2. Προσέλευση στο σχολείο
● Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 8:15 π.μ.
● Εάν, παρ’ όλα αυτά κάποιος μαθητής αργοπορήσει, θα περνάει από το γραφείο του διευθυντή και μετά από δική του έγγραφη έγκριση θα προσέρχεται κανονικά στην τάξη του. Στη συνέχεια και κατά περίπτωση ο διδάσκων καθηγητής θα αποφασίζει αν θα σημειωθεί απουσία στον μαθητή Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, ο σύλλογος των διδασκόντων θα αποφασίζει την ποινή.
3. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
● Ο καθηγητής είναι ο βασικός υπεύθυνος της τάξης κι επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Αυτός καθορίζει και τις θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας
● Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να παραμένουν εκτός αίθουσας διδασκαλίας την ώρα του μαθήματος .Αν παρ’ όλα αυτά κάποιος για λόγους υγείας παραμείνει έξω παρουσιάζεται άμεσα στο γραφείο της διεύθυνσης προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εναλλακτικής απασχόλησής του.
● Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, παίρνει απουσία, σημειώνεται το όνομά του στο βιβλίο ποινών και οφείλει αμέσως να παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της διεύθυνσης για ενδεχόμενη εναλλακτική απασχόληση. Μετά από τρεις ωριαίες αποβολές του ίδιου μαθητή συνεδριάζει το συμβούλιο των καθηγητών του τμήματος, ενημερώνει τους γονείς και αποφασίζει για σοβαρότερες τιμωρίες. Οι κατ’ επανάληψη ωριαίες αποβολές του ίδιου μαθητή οδηγούν αναπόφευκτα σε σοβαρότερες τιμωρίες ,όπως είναι η ημερήσια αποβολή από το χώρο του σχολείου και ο αποκλεισμός του από τις ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές του σχολείου.
Αν ένας μαθητής τιμωρηθεί κατ’ επανάληψη με ημερήσια αποβολή ο Σύλλογος των διδασκόντων θα αποφασίσει για την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος του συγκεκριμένου μαθητή.
Το σύνολο των απουσιών που δικαιούται ένας μαθητής για το σχολικό έτος είναι 114 (δικαιολογημένες ,αδικαιολόγητες).Σε περίπτωση νοσηλείας του μαθητή σε νοσοκομείο, το σύνολο των απουσιών διαμορφώνεται με διαφορετικά κριτήρια.
4. Αυθαίρετη έξοδος από το σχολείο
Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της διεύθυνσης και αφού πρώτα το ζητήσει ή συναινέσει ο κηδεμόνας, εγγράφως ή τηλεφωνικά.
5. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη ,για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:
Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου. Χρησιμοποιούν προσεκτικά τον εξοπλισμό του σχολείου, με τη σκέψη ότι αυτός ανήκει σε όλους κι αποτελεί δημόσια περιουσία. Επίσης οφείλουν να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που, από δική τους υπαιτιότητα, καταστραφεί οτιδήποτε, θα φροντίσουν οι γονείς τους για την αντικατάστασή του.
Δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων. Συμβάλλουν με κάθε τρόπο στη διατήρηση της καθαριότητας του σχολείου, εσωτερικά και εξωτερικά, ιδιαίτερα σε χώρους όπου η καθαριότητα έχει μεγάλη σημασία για την υγεία όλων. Ωστόσο αν κάποιοι εντοπιστούν να ρυπαίνουν το σχολικό χώρο θα επιφορτίζονται με εργασίες καθαρισμού.
6. Κινητά τηλέφωνα
● Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου και συσκευών καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων
( στεγασμένων και υπαίθριων). Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο σύλλογος καθηγητών επιφυλάσσεται να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά τους για παρακράτηση κινητών τηλεφώνων (και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών) και επιβολή πειθαρχικών ποινών.
7. Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καφέ, τσιγάρου ( ηλεκτρονικού ή συμβατικού), αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται πειθαρχικές ποινές, οι οποίες μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα αυστηρές.
8. Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές
● Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, εκδρομή ή άλλη μορφωτική επίσκεψη του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής.
● Οι μαθητές πρέπει , ακόμη κι εκτός του σχολικού περιβάλλοντος να έχουν κόσμια και μη προσβλητική για το σχολείο συμπεριφορά και να μην ενοχλούν ή προκαλούν τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επικοινωνία.
● Για μαθητές που έχουν τιμωρηθεί με αποβολή ο σύλλογος θα αποφασίζει αν θα ακολουθήσουν στις ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές ή θα είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στο σχολείο και να απασχολούνται ανάλογα.
Είναι απαίτηση του σχολείου μας και υποχρέωση δική μας να τηρούμε τις αρχές που ρυθμίζουν τη λειτουργία του. Είναι, τέλος και πάνω απ’ όλα, δικαίωμά μας να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε με προτάσεις μας στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/3gymnion/2018/10/11/%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85/

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων