Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης όλων των αδειών των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στους Διευθυντές


Δημοσιευμένο στις 8 Οκτωβρίου 2014 – 11:17 μμ | από 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ)

Μεταβείτε εδώ για να δείτε τις άδειες που δικαιούνται οι μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, ύστερα από σχετικό αίτημα των Διευθυντών Διευθύνσεων εκπαίδευσης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης όλων των αδειών των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων .

Ύστερα από αίτημα που έθεσαν στον υπουργό οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Σχολείου πλέον θα χορηγεί κανονικές άδειες, ειδικές άδειες, αναρρωτικές άδειες, ενώ θα έχει το δικαίωμα της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις, της σχολικής μονάδας που προΐσταται, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων θα χορηγούν τις άδεις που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ενότητες (Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε−τροποποιήθηκε και ισχύει) :

Α. Δικαίωμα κανονικής άδειας

Β. Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

Γ. Άδειες εξετάσεων

Δ.  Δικαίωμα ειδικής άδειας

Ε. Διευκολύνσεις υπαλλήλωνμε οικογενειακές υποχρεώσεις

 

ΠΗΓΗ: esos.gr

Ετικέτες:, , , , , ,  1. Δεν υπάρχουν σχόλια προς “Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης όλων των αδειών των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στους Διευθυντές”