Άδειες

  • Δείτε εδώ τις άδειες που δικαιούνται οι μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. (Ενημέρωση 12.10.2014)
  • Μπορείτε να μεταβείτε εδώ, όπου υπάρχουν έντυπα (υποδείγματα).