Εφημερίδα-Περιοδικό

Λειτουργούν, ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο, δύο ηλεκτρονικά έντυπα για τους μαθητές με τον διακριτικό τίτλο “Μαθητικοί Παλμοί”. Το 3ο Γυμνάσιο λαμίας έχει μακρά παράδοση στον μαθητικό τύπο και έχει βραβευθεί από το Ίδρυμα Μπότση.

Ιστορικό

Προηγήθηκε η έκδοση χειρόγραφου δίφυλλου από ένα τμήμα (Α1) του σχολείου σε φωτοαντίγραφα. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1984-85 έγιναν 5 εκδόσεις και έφτασε μέχρι τις 8 σελίδες. Την ευθύνη και έλεγχο της έκδοσης είχε η φιλόλογος κ. Ευγενία Γιαραμαζίδου-Γιαβάρα. Ελάχιστα φύλλα έχουν διασωθεί.

Το σχολικό έτος 1985-86, μετατράπηκε από περιοδικό ενός τμήματος, σε περιοδικό όλου του σχολείου με τον ίδιο τίτλο. Η πρόταση έγινε από τον φυσικό Κων. Μπαλωμένο, που ανέλαβε την εποπτεία της ύλης, τη δακτυλογράφηση σε μεμβράνες και την αναπαραγωγή του σε ηλεκτρικό πολύγραφο που είχε το σχολείο. Το εξώφυλλο ήταν σύνθεση του καλλιτέχνη-καθηγητή Στάθη Δαουκλιώτη. Έγιναν 5 εκδόσεις στη χρονιά με αριθμό σελίδων 8-16 σελίδες μεγάλου σχήματος  (32Χ21). Τον έλεγχο είχε η καθηγήτρια κ. Ευγ. Γιαραμαζίδου.

To επόμενο σχολ. έτος 1986-87, έγινε αλλαγή και το περιοδικό μετατράπηκε σε 4-σέλιδη εφημερίδα (μέγεθος 29Χ33), τυπωμένη σε τυπογραφείο. Την ανέλαβαν οι καθηγητές Εμμ. Λαθουράκης και Ευθ. Παπαβασιλείου. Κατά τη διάρκεια τους έτους έγιναν 2 εκδόσεις.

Το 1987-88, οι “ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ” έγιναν πάλι περιοδικό, που τυπώθηκε σε τυπογραφείο (με λινοτυπία). Την έκδοση ανέλαβαν οι καθηγητές Κων. Μπαλωμένος, Εμμ. Λαθουράκης και Στάθης Δαουκλιώτης (έργο του ήταν το νέο εξώφυλλο). Εκδόθηκαν 3 τεύχη σε όλη τη χρονιά (με 20-28 σελίδες).

Το 1988-89 το περιοδικό εκδόθηκε με τυπογραφία όφσετ, με τα ίδια χαρακτηριστικά. Έγιναν 2 εκδόσεις (20-28 σελίδων)το δε εξώφυλλο ήταν του μαθητή Αγαμ. Δ. Τσακωνίτη. Στους υπεύθυνους καθηγητές συμμετείχε ο Δημ. Κολτσίδας, Καλλιτεχνικών.

Το 1989-90 εκδόθηκαν 3 τεύχη του περιοδικού (με 20-28 σελίδες) στο τυπογραφείο (όφσετ) με 3 διαφορετικά σχέδια εξωφύλλων (επιλογή του καθηγητή Στάθη Δαουκλιώτη). Την γενική ευθύνη του περιοδικού είχε πάλι ο φυσικός Κων. Μπαλωμένος.

Το 1990-91 εκδόθηκαν 2 τεύχη (με 36 και 24 σελίδες) σε τυπογραφείο, με διαφορετικά εξώφυλλα (από έργα μαθητών). Στο πρώτο δημοσιεύτηκε ολοσέλιδο το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο μαθητικού εντύπου Γυμνασίου, από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση (με ποσό 150.000 δραχ.). Η αρίθμηση του περιοδικού άλλαξε κι έφερε μόνο τον αριθμό 17.

Το σχολικό έτος 1991-92 εκδόθηκε 1 τεύχος (με 32 σελίδες) σε εξώφυλλο του Στάθη Δαουκλιώτη. Είχε τον αριθμό 18 και 32 σελίδες. Την ευθύνη της έκδοσης είχε ο φυσικός Κων. Μπαλωμένος, τη δε καλλιτεχνική επιμέλεια ο καθηγητής Στάθης Δαουκλιώτης.

Το επόμενο έτος 1992-93 έγιναν 2 εκδόσεις με αριθμούς 19 και 20. Το τεύχος 19 είχε 32 σελίδες, ενώ το τεύχος 20 είχε 40 σελίδες και ήταν αφιερωμένο στον Αλέκο Κοντόπουλο. Αυτό ήταν το τελευταίο τεύχος που είχε την ευθύνη έκδοσης ο φυσικός Κων. Μπαλωμένος.

Το σχολικό έτος 1993-94 εκδόθηκαν 2 τεύχη (με 28 σελίδες έκαστο). Έφεραν τους αριθμούς 21 και 22. Υπεύθυνοι καθηγητές ήταν οι : Αθαν. Γκίκας, μαθηματικός, Ευγ. Γιαραμαζίδου, φιλόλογος, Εμμ. Λαθουράκης, φιλόλογος και Ελ. Χατζηγεώργου, φιλόλογος.

Το επόμενο σχολικό έτος 1994-95, εκδόθηκε μόνο το τεύχος 23, με 28 σελίδες. Η ίδια ομάδα καθηγητών είχε αναλάβει την έκδοση.

Το σχολικό έτος 1995-96, εκδόθηκε το τεύχος 24 μόνο, με 24 σελίδες.

Το σχολικό έτος 1996-97 εκδόθηκε το τεύχος 25, με 24 σελίδες. Αυτό ήταν το τελευταίο.

Συμπεράσματα :

1. Η συνολική «ζωή» του περιοδικού ήταν 12 χρόνια, με 1 (ενδιάμεσο) έτος ως εφημερίδα.

2. Η έκδοση ήταν διαρκής (χωρίς ενδιάμεσες διακοπές).

3. Τουλάχιστον σε όσες εκδόσεις, είχα την ευθύνη (Κων. Μπαλωμένος) η ύλη ήταν πρωτότυπο έργο των μαθητών (έρευνες, μικρές μελέτες, άρθρα και σχολικές εργασίες), με κάποια βοήθεια όπου έπρεπε. Αποφεύχθηκε η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση από οποιεσδήποτε έτοιμες πηγές.

4. Τα εξώφυλλα και οπισθόφυλλα ήταν διαφορετικά πάντα. Ήταν έργα μαθητών (επιλεγμένα απ’ τον καθηγητή τους). Η έλλειψη κατάλληλου έργου για εξώφυλλο, μερικές φορές, καλύφθηκε από έργο του καθηγητή. Η βοήθεια του Στάθη Δαουκλιώτη ήταν μεγάλη.

5. Το περιοδικό “ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ” του 3ου Γυμνασίου Λαμίας βραβεύτηκε από την Επιτροπή Νεότητος του Δήμου Λαμίας (με ποσό 60.000 δραχμών), από το Υπουργείο Παιδείας το 1987-88 (ποσό 500.000 δραχμές) και το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση (ποσό 150.000 δραχμών). Πήρε το Α΄ Πανελλήνιο Βραβείο μαθητικού εντύπου Γυμνασίου.

6.  Ένα από τα αφιερώματα, στο τεύχος 1989-90 (1), αναφέρεται στον Κων. Νικολάου ή Μουστάκα, τον ευεργέτη του σχολείου, με στοιχεία και σχέδια για το κτίριο του σχολείου αυτού (που έχουν ιστορική αξία).

7. Η έλλειψη παρεμβάσεων στο έργο του υπεύθυνου του περιοδικού και η επιθυμία αυτοπροβολής κάποιων διευθυντών, συνήθως οδηγούν σε αποχώρηση των εθελοντών καθηγητών και στο θάνατο της έκδοσης. Μακάρι να στηρίζονταν ηθικά και υλικά αυτές οι εθελοντικές προσπάθειες.

Υ. Γ.   Την περίοδο 1980-82, ο φυσικός-καθηγητής Κωνσταντίνος Μπαλωμένος υπηρέτησε στο Γυμνάσιο Στυλίδας. Με τη σύμφωνη γνώμη του τότε διευθυντή κ. Καρμαντζού, ανέλαβε και εκδόθηκε ένα τεύχος περιοδικού με τίτλο “ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ” (Νο 1) μόνο. Την ύλη την πληκτρολόγησε ο ίδιος σε μεμβράνες και η αναπαραγωγή έγινε πάλι από τον ίδιο με τον πολύγραφο του σχολείου. Το εξώφυλλο δίνεται δίπλα.

Τα παραπάνω στοιχεία δόθηκαν από τον καθηγητή (Φυσικός) του σχολείου μας κ. Κωνστ. Μπαλωμένο, ο οποίος έχει πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί