Στοιχεία Επικοινωνίας

 Tηλέφωνο: 2741028373          

 Τηλεομοιοτυπία (fax): 2741026642

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):  mail@3gym-korinth.kor.sch.gr

 Tαχυδρομική Διεύθυνση: Στεφάνου 78, 20131, Κόρινθος (περιοχή: Καλάμια)