Παράδοση βαθμολογίας 2ου τετραμήνου

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 7 Ιουνίου και τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου, από τις 9:30 έως τις 12:00, μπορείτε να παραλάβετε τη βαθμολογία του 2ου τετραμήνου.