ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

IMG_3785Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω καιρικών συνθηκών, αύριο ΔΕΥΤΕΡΑ, 9/1/2017, και κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων, κ. Πνευματικού, βάση των διατάξεων του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010), το σχολείο μας θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ.