Ιστοεξερεύνηση: H εξέλιξη των υπολογιστών στην πορεία του χρόνου

Χρησιμοποιώντας μια από της υπηρεσίες του Web 2.0, την Ιστοεξερεύνηση (Webquest), οι μαθητές αναλαμβάνουν να εξερευνήσουν την εξέλιξη των υπολογιστών στην πορεία του χρόνου, αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας.

 

Δείτε την Ιστοεξερεύνηση