2006-07: Το κλίμα αλλάζει. Εσείς;

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μπιτσάκου Μαρίκα