Απουσίες – Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Σχετικά με τις απουσίες ισχύουν τα παρακάτω:

  • Στο Γυμνάσιο οι απουσίες των μαθητών προσμετρώνται ανά διδακτική ώρα και όχι ανά μέρα. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών για κάθε διδακτικό έτος είναι 114, από τις οποίες οι 64 μπορούν να είναι αδικαιολόγητες και οι 50 πρέπει να είναι δικαιολογημένες.
  • Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την ημέρα που σημειώθηκαν. Για να δικαιολογηθούν οι απουσίες, απαιτείται αίτηση του ίδιου του κηδεμόνα στο σχολείο.
  • Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μόνος του απουσίες έως και δύο συνεχόμενων ημερών, καθώς και έως 10 ημερών συνολικά. Για περισσότερες απουσίες απαιτείται να επισυνάπτει στην αίτησή του ιατρικές βεβαιώσεις.
  • Ο κηδεμόνας δεν μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μονόωρες. Επίσης, δεν μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες που αντιστοιχούν σε αποβολές των μαθητών από τα μαθήματα.
  • Στις αρχές κάθε μήνα οι κηδεμόνες ενημερώνονται εγγράφως από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής, εφόσον το σύνολο των απουσιών του μαθητή υπερβαίνει τις 30.
  • Σε περίπτωση που θέλετε να φύγει το παιδί σας νωρίτερα από το σχολείο, θα πρέπει να έρθετε να το παραλάβετε.
  • Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού σας, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε άμεσα.
  1. Σε θέματα που αφορούν  την επικοινωνία με το σχολείο:

Σε οποιαδήποτε αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης – τηλεφώνου (σταθερού/κινητού), παρακαλούμε να ενημερώνετε άμεσα το σχολείο.

Σε θέματα που αφορούν την ενημέρωσή σας:

  • Κάθε Τρίτη, και ώρα 10.00 π.μ. έως 12.30 μ.μ., οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς, στο σχολείο, σχετικά με τις επιδόσεις του παιδιού τους.