Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

1η  ώρα:  8.15 –  9.00

2η  ώρα:  9.05 – 9.50

3η  ώρα:  10.00 – 10.45

4η  ώρα:  10.55 – 11.35

5η  ώρα:  11.45 – 12.25

6η  ώρα:  12.35 – 13.15

7η  ώρα:  13.20 -13.50