Ενημέρωση Γονέων

Κάθε Τρίτη, και ώρα 10.00 π.μ. έως 12.30 μ.μ., οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο σχετικά με τις επιδόσεις του παιδιού τους.