2013-2014: Πειρήνη πηγή, πηγές και Βρύσες της Κορινθίας και της Ελλάδας

Υπεύθυνος  προγράμματος: Ασημακόπουλος Μάριος

Συμμετέχοντες καθηγητές: Στάμου Παναγιώτα, Καρακάση Μιχαλίτσα