2005-2006: Η ρύπανση της Θάλασσας

Υπεύθυνη προγράμματος: Μπιτσάκου Μαρίκα

Το τεύχος με τις εργασίες των μαθητών βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του σχολείου.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Aqua 2006» (2nd International Conference AQUA 2006 entitled “Water Science and Technology & Integrated Management of Water Resources”, a Special Session that was devoted to  “Water in Environmental Education and Education for Sustainable Development” took place on 24 November 2006) του Οργανισμου The Mediterranean Education Initiative for Environment and Sustainability: