1999-2000: Ο Ακροκόρινθος

Υπεύθυνη προγράμμματος: Μπιτσάκου Μαρίκα
Το τεύχος με τις εργασίες των μαθητών βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του σχολείου