1998-99: Το Αρχαίο Λιμάνι του Λεχαίου

 
Υπεύθυνοι προγράμματος: Ασημακόπουλος Μάριος, Μπιτσάκου Μαρίκα
 
Το τεύχος με τις εργασίες των μαθητών βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του σχολείου.