Αρχική » Ανακοινώσεις » Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα

eTwinning School Label 2020-2021

STEM Learning Lab

eTwiinning

Αρχείο άρθρων

Σκακιστική άσκηση

Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα

Σύμφωνα με την νέα Υ.Α 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120 τ.Β’/23-01-2018, άρθρο 9, παρ.Ε .β), για την εγγραφή του μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο ‘Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μεταξύ άλλων «Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α’75) κηδεμόνα του/της μαθητής/τριας στην οποία να δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS).

Μεταφορτώστε την Υπέυθυνη Δήλωση εδώ: ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ.SMS.EMAIL

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων