Μήνας: Ιούνιος 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ e-eggrafesΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ e-eggrafes

Παρακαλείσθε όπως προωθήσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και στους/στις μαθητές/τριες ,εφόσον είναι ενήλικοι/ες ,της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, της  Α΄ και της Β΄ τάξης  Λυκείου, το ακόλουθο μήνυμα: «Από τις 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τις 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή […]