ΝΕΟ LINK ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

  Σας αποστέλλουμε το νέο υπερσύνδεσμο της νέας καθηγήτριας Γερμανικών του σχολείου μας κ. Κασαγιάννη, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

https://minedu-secondary.webex.com/meet/kasagianni