Μήνας: Ιανουάριος 2021

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  Σας παραθέτουμε το εναρκτήριο καλωσόρισμα της ψυχολόγου της μονάδας, το οποίο-σε γενικές γραμμές- θα σας ενημερώσει για το ρόλο και την προσφορά της στην ενεργή, εκπαιδευτική διαδικασία. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ