ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2020-21

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας επισυνάπτουμε την ειδική Υπεύθυνη Δήλωση  χωροταξικής κατανομής σε Λύκεια των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε, υπογράψετε και υποβάλετε  στο σχολείο μας ηλεκτρονικά ή δια ζώσης(κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού), προκειμένου να εγγράψετε τα παιδιά σας στην Α΄Λυκείου το σχολ. έτος 2020-21.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε -ηλεκτρονικά ή δια ζώσης-την υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα παραστατικά που αποδεικνύουν την ορθότητα των στοιχείων της κατοικίας που δηλώνετε(π.χ. μισθωτήριο ή λογαριασμός κοινής ωφελείας(ΔΕΗ, ΟΤΕ) μέχρι και την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη.

Σας τονίζουμε την αναγκαιότητα να τακτοποιήσετε το ζήτημα εγκαίρως, ώστε να μπορέσει το σχολείο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για τον έλεγχο, καταγραφή και αποστολή των στοιχείων σας.

Η  Διευθύντρια

          Ευγενία  Μποσίου, ΠΕ02           

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ 2020-21