ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του 4194/τ.Β΄/29-09-2020 ΦΕΚ προβλέπεται η λειτουργία σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης για το σχολικό  έτος 2020-21 (Σ.Κ.Α.Ε.). Σας επισυνάπτουμε την Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα-γονέα, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο σχολείο μας μέχρι την: 02-12-2020(Τετάρτη). Επίσης, σας προωθούμε πληροφορίες σχετικές με τα μαθήματα και τις ώρες που διατίθενται γι’ αυτά. 

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεσθε, παρακαλώ πολύ να προσέξετε την καταληκτική ημερομηνία.

                                          Η  Διευθύντρια

Ευγενία  Μποσίου

https://blogs.sch.gr/3gymkera/files/2020/11/Ενημέρωση-και-χρονοδιάγραμμα-ενεργειών-σχολικών-μονάδων-2020-21_signed-2-1.pdf

https://blogs.sch.gr/3gymkera/files/2020/11/Συν3-_Υπόδειγμα_1-αίτησης_δήλωσης-μαθημάτων-2020_2021-1-1.doc

***  Φωτίστε  με αριστερό κλικ  τις 2 ανωτέρω διευθύνσεις και μετά με δεξί κλικ μεταβείτε στη σελίδα.