Ημέρα: 20 Νοεμβρίου 2020

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του 4194/τ.Β΄/29-09-2020 ΦΕΚ προβλέπεται η λειτουργία σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης για το σχολικό  έτος 2020-21 (Σ.Κ.Α.Ε.). Σας επισυνάπτουμε την Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα-γονέα, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο σχολείο μας μέχρι την: 02-12-2020(Τετάρτη). Επίσης, σας προωθούμε πληροφορίες σχετικές με τα μαθήματα και τις […]