Ωρόλογιο Πρόγραμμα

Σας επισυνάπτουμε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα βάσει του οποίου θα γίνει η τηλεκπαίδευση των μαθητών θα έχει ισχύ από την Τετάρτη 18 – 11 – 2020.

πρόγραμμα 18_11_2020