ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των παρακάτω μαθητών να επικαιροποιήσουν άμεσα -έως την 7η Νοεμβρίου 2020-τα στοιχεία τους, δηλαδή: δ/νση, τηλέφωνο/α, email(οπωσδήποτε),Τ.Κ., 1ος κηδεμόνας., διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών!

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ; Α’ ΤΑΞΗ: 1.Γιανναράς,  2. Ζενούνι,  3.Ιωαννίδης,  4. Κοκκινέλης,  5. Κουτσογεωργάκη,  6.Μαρκοσιάν,,7. Μάρρα, 8.Ξεζωνάκη

Β’ ΤΑΞΗ: 1. Ζιώγας, 2. Κατσαφάδου, 3.Κοκκινέλης, 4. Τσάβαλος

Από το γραφείο