ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Το  ωράριο του σχολείου  μας  για την εξ αποστάσεως διδασκαλία  διορθώνεται ως εξής:

1η ώρα: 08:15′-08:50′     (διάλειμμα 10 λεπτών)

2η ώρα: 09:00′-09:35′     (διάλειμμα 10 λεπτών)

3η ώρα: 09:45′-10:20′     (διάλειμμα 10 λεπτών)

4η ώρα: 10:30′-11:05′     (διάλειμμα 10 λεπτών)

5η ώρα: 11:15′-11:50′     (διάλειμμα 10 λεπτών)

6η ώρα: 12:00′-12:35′     (διάλειμμα 10 λεπτών)

7η ώρα: 12:45′-13:20′     

 

Από το γραφείο