Ενασχόληση μαθητών με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση( e-me, e-class) καθίσταται απαραίτητη τόσο για εκείνους που προσέρχονται στο σχολείο όσο και για όσους έχουν επιλέξει να παραμείνουν στο σπίτι κάνοντας χρήση της Υ.Δ. Συστήνουμε,επομένως,ανεπιφύλακτα την ενασχόληση των μαθητών/τριών με τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, προκειμένου  να διατηρούν την επαφή με τα ποικίλα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου μέσω της διαρκούς εξοικείωσης.

 Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
   Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης του 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου