Ενημέρωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας σας ενημερώνουν ότι:
Βάσει της ΥΑ 52840/ΓΔ4 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1765/08.05.2020) όσοι από εσάς έχετε ειδικό λόγο να μην επιστρέψει το παιδί σας στο σχολείο, με χρήση δήλωσης γονέα/κηδεμόνα για ύπαρξη ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι ή κάποιου που νοσεί, θα πρέπει να προσκομίσετε τη δήλωση αυτή στο γραφείο της διεύθυνσης, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) μέχρι και την 18/5/2020.
Από το γραφείο