Πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την εβδομάδα 11/5/2020-15/05/2020

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα σύγχρονος τηλεκπαίδευσης για την εβδομάδα από 11/5/2020 έως και 15/5/2020 έχει ως εξής:

Δευτέρα 11/5/2020
Α1 12:00 μ.μ. Νεολληνική γλώσσα (κος Παπαμανωλάκης)
Β1 10:30 π.μ.  Πληροφορική (κα Χατζηθανάσογλου)
Β2 11:15 π.μ. Πληροφορική (κα Χατζηθανάσογλου)
Β3 12:00 π.μ. Πληροφορική (κα Χατζηθανάσογλου)
Γ1 12:30 π.μ. Λογοτεχνία (κα Μποσίου)
Γ2 10:00 π.μ. Νεοελληνική γλώσσα (κος Παπαμανωλάκης)

Τρίτη 12/5/2020
Β1 11:00 π.μ. Αρχαία (κος Παπαμανωλάκης)
Β1 12:30 μ.μ. Λογοτεχνία (κα Μποσίου)
Β3 11:00 π.μ. Αρχαία (κος Παπαμανωλάκης)
Γ1 10:30 π.μ. Πληροφορική (κα Χατζηθανάσογλου)
Γ2 11:15 π.μ. Πληροφορική (κα Χατζηθανάσογλου)
Γ3 12:00 μ..μ. Πληροφορική (κα Χατζηθανάσογλου)

Τετάρτη 13/5/2020
Α1 10:30 π.μ. Πληροφορική (κα Χατζηθανάσογλου)
Α2 11:15 π.μ. Πληροφορική (κα Χατζηθανάσογλου)
Α3 12:00 μ..μ. Πληροφορική (κα Χατζηθανάσογλου)
Β3 12:30 μ.μ. Λογοτεχνία (κα Μποσίου)

*Για τα επόμενα μαθήματα του κου Παπαμανωλάκη γι’ αυτήν εβδομάδα θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

** Υπενθυμίζεται ότι οι σύνδεσμοι για την σύγχρονη εκπαίδευση είναι οι εξής:
Κα Μποσίου: https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/jbossiou
Κος Παπαμανωλάκης: https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/aristidispapama
Κα Χατζηθανάσογλου: https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/achatzitha