Ημέρα: 27 Ιανουαρίου 2020

Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπηΕνημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη

Διαβάστε παρακάτω την εγκύκλιο που απεστάλη από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη