Μήνας: Ιανουάριος 2020

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπηςΕνημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης

Λήψη αρχείου

Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπηΕνημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη

Διαβάστε παρακάτω την εγκύκλιο που απεστάλη από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη