ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ3 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΕΛΕΝΗ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 

 ΒΟΛΟΝΑΚΗ

 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 2   ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΙΣΤΟΡΙΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΙΣΤΟΡΙΑ
 3    ΠΡΙΝΤΖΟΥ   ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/
  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΑΡΚΟΥ
 ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 4   ΠΗΛΟΥ
 ΓΑΛΛΙΚΑ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΝΕΟΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ
 5   ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΝΕΟΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΕΛΕΝΗ
 ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 6   ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΜΑΡΚΟΥ
 ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
 ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
 7  ΠΗΛΟΥ
 ΓΑΛΛΙΚΑ
 ΠΡΙΝΤΖΟΥ