ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ2 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΠΡΙΝΤΖΟΥ  ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 2   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/
 ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΗΛΟΥ
 ΙΣΤΟΡΙΑ
 3    ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΕΛΕΝΗ
 4   ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 5   ΣΤΑΘΑΡΑ  ΣΤΑΘΑΡΑ  ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 6   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΡΙΝΤΖΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΕΛΕΝΗ
 7  ΠΗΛΟΥ
 ΙΣΤΟΡΙΑ