ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ1 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΠΟΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
 ΠΗΛΟΥ
 ΓΑΛΛΙΚΑ
 2   ΠΡΙΝΤΖΟΥ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΡΧ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 3   ΜΠΟΣΙΟΥ  ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΡΧ.
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ 
 4   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΙΣΤΟΡΙΑ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 5   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΙΣΤΟΡΙΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/
 ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ

 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΡΙΝΤΖΟΥ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 6   ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΗΛΟΥ
 ΓΑΛΛΙΚΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΕΛΕΝΗ
 7  ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΕΛΕΝΗ