Ημέρα: 4 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ3ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ3

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ  ΑΛΑΜΑΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ    ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  2   ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΑΛΑΜΑΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑ  3    ΠΡΙΝΤΖΟΥ   ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ   ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΑΡΚΟΥ  ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ  ΑΛΑΜΑΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  4   ΠΗΛΟΥ  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΕΟΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ  5   ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΕΟΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.  ΑΛΑΜΑΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ2

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΠΡΙΝΤΖΟΥ  ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ  2   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ  ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΗΛΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑ  3    ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ  4   ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  5   ΣΤΑΘΑΡΑ  ΣΤΑΘΑΡΑ  ΜΟΥΣΑΛΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  6   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΙΝΤΖΟΥ […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ1ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ1

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΠΟΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ  ΠΗΛΟΥ  ΓΑΛΛΙΚΑ  2   ΠΡΙΝΤΖΟΥ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΧ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  3   ΜΠΟΣΙΟΥ  ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΧ.  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ   4   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ  ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΜΟΥΣΑΛΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  5   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  ΠΡΙΝΤΖΟΥ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  6   ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ […]