ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β3 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΜΠΟΣΙΟΥ  
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΙΣΤΟΡΙΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 2   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΦΥΣΙΚΗ
 ΜΠΟΣΙΟΥ
 3   ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΧΗΜΕΙΑ
 ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 4   ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 5   ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΦΥΣΙΚΗ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 6   ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 7  ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ