ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1 ΑΛΑΜΑΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΛΑΜΑΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
 2  ΜΑΡΚΟΥ
ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΟΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ
ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
 3  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΛΑΜΑΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΟΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ
 4  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΑΛΑΜΑΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 5  ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΜΑΡΚΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
 6  ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΟΥΣΑΛΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 7 ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ