ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 2  ΑΛΑΜΑΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΗΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΒΟΛΟΝΑΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 3  ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΠΗΛΟΥ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΠΗΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
 4  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΛΑΜΑΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΑΛΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
 5  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΗΛΟΥ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΛΑΜΑΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 6  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΛΑΜΑΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 7 ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
  ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ