Ημέρα: 25 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  2  ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΗΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  3  ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΠΗΛΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΗΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  4  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  5  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΗΛΟΥΓΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1 ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  2  ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  3  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ  4  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΟΥΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΛΑΜΑΝΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  5  ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΜΑΡΚΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΡΚΟΥΝΕΟΕΛΛ. […]