Ημέρα: 14 Νοεμβρίου 2019

Ωράριο λειτουργίας σχολείουΩράριο λειτουργίας σχολείου

1η ώρα 08:15-09:00 Διάλειμμα 5’ 2η ώρα 09:05-09:50 Διάλειμμα 10’ 3η ώρα 10:00-10:45 Διάλειμμα 10’ 4η ώρα 10:55-11:40 Διάλειμμα 10’ 5η ώρα 11:50-12:35 Διάλειμμα 5’ 6η ώρα 12:40-13:25 Διάλειμμα 5’ 7η ώρα 13:30-14:10