Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διεθνούς Αμνηστίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι να εισαχθούν «τα ανθρώπινα δικαιώματα στις σχολικές τάξεις, στο παιχνίδι στην αυλή του σχολείου και στο σπίτι,
καλλιεργώντας στάσεις και συμπεριφορές σεβασμού και υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο παράλληλα, να καλλιεργήσει μία συλλογική εκπαιδευτική συνείδηση κατανόησης και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να καθοδηγήσει την εκπαιδευτική κοινότητα στο πλαίσιο των αξιών και των αρχών των
αναπαλλοτρίωτων ανθρώπινων δικαιωμάτων, έτσι ώστε η συμπερίληψη, η ένταξη, η ανοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα να αποτελούν τις ασφαλιστικές δικλείδες ενάντια στον
εκφοβισμό, τις διακρίσεις και τον ρατσισμό» (Διεθνής Αμνηστία).

Μαθητές και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται και υλοποιούνται στα πλαίσια του πρόγραμματος αυτού, η εκπόνηση του οποίου βασίζεται στη διαθεματική προσέγγιση.

Δράση για την 20η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αξιοποιώντας το διαθέσιμο υλικό της Διεθνούς Αμνηστίας οι μαθητές ενημερώθηκαν, συζήτησαν και αναστοχάστηκαν σε κρίσιμα  θέματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Η δράση αυτή εστιάζει στο δικαίωμα όλων των παιδιών, χωρίς διακρίσεις, σε μια ποιοτική δωρεάν εκπαίδευση. Επιχειρείται η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για τη συμπερίληψη των παιδιών πρόσφυγες στην εκπαίδευση. Οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις του μέσα από έργα ζωγραφικής και μία επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας για το τι ενδεχόμενως θα βοηθούσε ώστε να συμπεριληφθούν τα παιδιά πρόσφυγες σε ένα τυπικό ελληνικό σχολείο. Ακόμη με αφορμή τον στολισμό της τάξης για τα Χριστούγεννα δημιουργήθηκαν χεράκια-στολίδια με κύρια μηνύματααυτά της  ειρήνης, υγείας, αλληεγγύης και αγάπης. Τα προϊόντα της δράσης αυτής εστάλησαν στο ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας. Παραθέτουμε ενδεικτικά:

.jpg ειρηνη.jpg.jpg20211119 12392320211119 124001