Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχετικά: Την αριθμ. 20883/ΓΔ4/12.02.2020 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 456/τ. Β΄). με θέμα: «Εκδρομές Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Το 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία για την διδακτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου.

 

Αναλυτικά στοιχεία για υποβολή προσφοράς:

 1. Προορισμός: Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 25-11-2021 ημέρα Πέμπτη.
 • Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών θα είναι πενήντα πέντε (55) μαθητές, 4 συνοδοί καθηγητές.
 1. Λεωφορεία (πούλμαν) στη διάθεση μας για τη μετακίνηση από τις 08.00 έως τις 11.20.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 • Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και προαιρετική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού.
 • Την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η διδακτική επίσκεψη
 • Τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τους τις μετακινήσεις και να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.)
 • Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.
 • Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας.
 • Προσφορά του πρακτορείου για δωρεάν μετακίνηση για συνοδούς καθηγητές.
 • Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ώρα 12:10 στο γραφείο του Διευθυντή του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ από την αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί με πρόεδρο το Διευθυντή του σχολείου, με δύο εκπαιδευτικούς του συλλόγου, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς ή πενταμελούς. Διευκρινίζεται ότι δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές μετά την αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί όμως να ζητηθούν διευκρινήσεις από την επιτροπή.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Ο Διευθυντής του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση