Αρχεία για ‘Νομοθεσία’


Οι αλλαγές που ισχύουν στο Γυμνάσιο από το σχολικό έτος 2020-21Λήψη αρχείου

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχ. έτος 2016-2017

Δείτε παρακάτω την σχετική νομοθεσία.

Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο από 2016-2017

Επικαιροποίηση ενημέρωσης για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο από 2016-2017

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 θα γίνει ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Μετά τον αγιασμό να διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές.
Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας σχετικά με:
     1) Εγγραφές – Μετεγγραφές Μαθητών
     2) Προγραμματισμός Εξετάσεων Σεπτεμβρίου
     3) Έναρξη Μαθημάτων
     4) Ωρολόγια Προγράμματα
     5) Θέματα Απουσιών
     6) Θέματα Ενημέρωσης Γονέων και Μαθητών

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007 -2013), που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν (περισσότερα…)

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ                6/10/2014

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα.

Σας γνωρίζουμε ότι τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω των Γυμνασίων που φοίτησαν οι μαθητές το σχολικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση.

Δικαιούχοι είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων  κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.

 Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και γυμνασίου (έως 16 ετών).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή των ανωτέρω νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00€ (άρθρου 27, παρ. 4, του Ν. 3016/2002).

Η υποβολή των δικαιολογητικών να γίνει  το χρονικό διάστημα από 2-9-2014 έως 30-10-2014, στο γραφείο του Διευθυντή.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων