preload
 3ο Γυμνάσιο Γλυφάδας

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2023-24 λειτουργεί όπως και πέρυσι στο σχολείο µας ο θεσµός του Συµβούλου Σχολικής Ζωής.

Το έργο του Συµβούλου Σχολικής Ζωής

Ο Σύµβουλος Σχολικής Ζωής συµβουλεύει, καθοδηγεί και ενηµερώνει µαθητές, γονείς & κηδεµόνες σε θέµατα παιδαγωγικής αντιµετώπισης ζητηµάτων σε τοµείς που απασχολούν τη σχολική µονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συµπεριφορών,
µαθησιακές δυσκολίες, συµπερίληψη και ενσωµάτωση, µαθητές µε ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, µετάβαση σε άλλες βαθµίδες, σχολική κινητικότητα, συµβουλευτική και οµάδες γονέων και παράλληλα συµβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ο Σύµβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άµεση και διαρκή επικοινωνία µε τους µαθητές ευθύνης του, τον Σύλλογο Διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεµόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και µε δική του πρωτοβουλία,
εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιµετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται µε τις υποστηρικτικές δοµές και δύναται να ζητήσει τη συνδροµή τους για την αντιµετώπιση µεµονωµένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέµψει τον χειρισµό τους αρµοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.

Αρµοδιότητες – Καθήκοντα

Κύριες αρµοδιότητες και καθήκοντα του Συµβούλου Σχολικής Ζωής είναι:
 Η συµβουλευτική καθοδήγηση, η ενηµέρωση και η υποστήριξη µαθητών, γονέων και κηδεµόνων σε θέµατα παιδαγωγικής, αντιµετώπισης ζητηµάτων σε τοµείς που απασχολούν τη σχολική µονάδα, όπως ενδεικτικά, η διευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συµπεριφορών, και η διαχείριση µαθησιακών δυσκολιών.
 Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου µε την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.
 Η υποστήριξη µέσα από κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράµµατα, µεθόδους και πρακτικές για τη δηµιουργική σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και την συνεργασία τους, µε στόχο τη διαχείριση κρίσεων, δηλαδή την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών
συµπεριφορών, την ενίσχυση µαθητών µε ιδιαίτερες µαθησιακές ή συναισθηµατικές δυσκολίες, την υποστήριξη αυτών και των οικογενειών τους κ.ά.
 Η κοινωνική ένταξη, η συµπερίληψη και ενσωµάτωση µαθητών µε ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα και η αξιοποίηση αυτών στον χώρο της σχολικής κοινότητας.
 Η υποστήριξη των µαθητών µέσα από προληπτικές αλλά και συµβουλευτικές κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, προκειµένου οι µαθητές να αποκτήσουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίµηση ώστε να συµµετέχουν ενεργά και αποτελεσµατικά στην σχολική ζωή.
 Η συνεργασία και η υποστήριξη των οικογενειών των µαθητών θα πραγµατοποιηθεί συµπεριλαµβάνοντας και αξιοποιώντας τις κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, τη συµβουλευτική γονέων και τη δηµιουργία οµάδων γονέων µε κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες.
 H δηµιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση επιµορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία µε τα ΚΕΔΑΣΥ προς
όφελος των µελών της σχολικής κοινότητας.
 Η άσκηση των καθηκόντων του λειτουργεί συµπληρωµατικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάµενους θεσµούς υποστήριξης των σχολικών µονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρµοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής µονάδας ή τις αρµοδιότητες υποστηρικτικών δοµών της εκπαίδευσης». (Άρθρο 1 της Υ.Α.129431/ΓΔ4/28-9-2020 στο ΦΕΚ 4183/28. 09. 2020 ).
Ως σύµβουλος Σχολικής Ζωής στο σχολείο µας ορίζεται για το σχολικό έτος 2023 –2024: η κ. Φυσάκη Παυλίνα ΠΕ80

 Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση